mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Technikum,
Branżowa Szkoła I Stopnia
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku